droga do pól Archives - Gmina Mirzec

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

W tym roku przebudowany został ostatni odcinek tak zwanej drogi do pól pomiędzy sołectwami Tychów Stary i Tychów Nowy o długości 473 metrów. W czwartek 3 listopada odbył się odbiór przebudowanej drogi. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn …

W tym roku zakończy się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

Przebudową 473 metrów drogi zajmie się firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. We wtorek 4 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z właścicielem firmy na wykonanie prac za kwotę …

W tym roku dokończone zostaną prace na drodze dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

Gmina Mirzec otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę w tej sprawie z Andrzejem Bętkowskim marszałkiem województwa świętokrzyskiego oraz Markiem Jońcą członkiem Zarządu …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z właścicielem firmy ST Projekt Jacek Staniek z Kątów koło Włoszczowy na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej Gadka do łąk”.

Umowa reguluje warunki opracowania dokumentacji dla rozbudowy drogi gminnej o długości 300 metrów. Planowana jest dokumentacja dla drogi bitumicznej o szerokości 3,5 metra z poboczem …

Zakończyła się przebudowa trzeciego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary i Tychów Nowy.

Prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym wykonała firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. Na odcinku 500 metrów wykonane zostały roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę, warstwy podbudowy, warstwy …

Trwa przebudowa 500-metrowego odcinka drogi do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary – Tychów Nowy.

Prace prowadzi firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. Do końca października 2021r. przewidziane jest wykonanie robót ziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę, wykonanie warstw podbudowy oraz warstwy nawierzchni z kruszywa a także wykonanie obustronnych poboczy. Koszt prac to 79 …

Powrót do góry