Tychów Stary – Tychów Nowy. Wkrótce koniec przebudowy drogi do pól - Gmina Mirzec

W tym roku zakończy się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

Przebudową 473 metrów drogi zajmie się firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. We wtorek 4 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z właścicielem firmy na wykonanie prac za kwotę 93 734,55 złotych. Pracownicy firmy usuną warstwę ziemi z drogi, zagęszczą i wyprofilują podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonają warstwę odsączającą, a następnie podbudowę i nawierzchnię drogi z kruszywa. Wybudowane zostaną także obustronne pobocza z kruszywa na całej długości drogi. Nadzór nad budową pełnić będzie firma Spiinwest ze Skarżyska-Kamiennej za kwotę 1 722 złote. Prace mają zakończyć się do końca października 2022 roku.

Droga pomiędzy sołectwami Tychów Stary i Tychów Nowy przebudowywana jest etapowo przy udziale pieniędzy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na ostatni etap przebudowy Gmina Mirzec otrzymała za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego 30 000 złotych. W poprzednich latach przy udziale pieniędzy zewnętrznych zostało wyremontowanych blisko 1500 metrów drogi.

Powrót do góry