Powstanie projekt drogi do łąk w Gadce - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z właścicielem firmy ST Projekt Jacek Staniek z Kątów koło Włoszczowy na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej Gadka do łąk”.

Umowa reguluje warunki opracowania dokumentacji dla rozbudowy drogi gminnej o długości 300 metrów. Planowana jest dokumentacja dla drogi bitumicznej o szerokości 3,5 metra z poboczem z kruszywa o szerokości 75 cm i rowami odwadniającymi, mijankami i zjazdami z kruszywa na posesje.

Koszt wykonania projektu to 19 803 złote. Projekt ma być gotowy do 15 grudnia 2022 roku.

Powrót do góry