Kolejny odcinek drogi do pól w przebudowie - Gmina Mirzec

Trwa przebudowa 500-metrowego odcinka drogi do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary – Tychów Nowy.

Prace prowadzi firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. Do końca października 2021r. przewidziane jest wykonanie robót ziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę, wykonanie warstw podbudowy oraz warstwy nawierzchni z kruszywa a także wykonanie obustronnych poboczy. Koszt prac to 79 245 złotych, przy czym gmina Mirzec otrzymała 32 000 złotych dofinansowania na ten cel ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. W ubiegłych latach inwestycja była dofinansowana już dwukrotnie, dzięki czemu przebudowano prawie kilometr gruntowej drogi dojazdowej do pól.

Powrót do góry