Droga do gruntów rolnych Archives - Gmina Mirzec

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Tychowem Starym i Tychowem Nowym.

W tym roku przebudowany został ostatni odcinek tak zwanej drogi do pól pomiędzy sołectwami Tychów Stary i Tychów Nowy o długości 473 metrów. W czwartek 3 listopada odbył się odbiór przebudowanej drogi. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn …

Zakończyła się przebudowa trzeciego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary i Tychów Nowy.

Prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym wykonała firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. Na odcinku 500 metrów wykonane zostały roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę, warstwy podbudowy, warstwy …

Trwa przebudowa 500-metrowego odcinka drogi do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary – Tychów Nowy.

Prace prowadzi firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. Do końca października 2021r. przewidziane jest wykonanie robót ziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę, wykonanie warstw podbudowy oraz warstwy nawierzchni z kruszywa a także wykonanie obustronnych poboczy. Koszt prac to 79 …

Do końca października ma zakończyć się budowa kolejnego, trzeciego już odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary i Tychów Nowy.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę na wykonanie przebudowy 500 metrów drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym z firmą Transport Ciężarowy …

Gmina Mirzec otrzymała kolejne, trzecie już dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary – Tychów Nowy.

W piątek 30 lipca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim umowę, na mocy której Gmina Mirzec otrzymała 32 000 złotych na przebudowę kolejnych 500 metrów drogi dojazdowej do pól …

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy Tychowem Starym a Tychowem Nowym.

Prace przy przebudowie gruntowej drogi za kwotę 66 281 złotych wykonała firma Usługi Koparko–Ładowarką ze Starachowic. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 32 000 złotych z funduszu na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przebudowany został odcinek o długości 500 metrów. Prace polegały na usunięciu …

Powrót do góry