Tychów Stary, Tychów Nowy. Kolejny odcinek drogi do pól w budowie - Gmina Mirzec

Do końca października ma zakończyć się budowa kolejnego, trzeciego już odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tychów Stary i Tychów Nowy.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę na wykonanie przebudowy 500 metrów drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym z firmą Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas. Firma wykona prace za 79 245 złotych. Termin ich zakończenia to 31 października 2021 roku.

W ramach prac przewidziane jest wykonanie robót ziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę, wykonanie warstw podbudowy oraz warstwy nawierzchni z kruszywa a także wykonanie obustronnych poboczy.

Warto dodać, że w 2021 roku Gmina Mirzec otrzymała 32 000 złotych dofinansowania na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego. Droga do pól dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego jest sukcesywnie remontowana od 2019 roku. W 2019 wyremontowany został odcinek o długości 450 metrów, w 2020 roku kolejny odcinek o długości 500 metrów.

Powrót do góry