Kolejny odcinek drogi do pól gotowy - Gmina Mirzec

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy Tychowem Starym a Tychowem Nowym.

Prace przy przebudowie gruntowej drogi za kwotę 66 281 złotych wykonała firma Usługi Koparko–Ładowarką ze Starachowic. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 32 000 złotych z funduszu na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przebudowany został odcinek o długości 500 metrów. Prace polegały na usunięciu warstwy humusu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy odsączającej, a następnie ułożeniu warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa. Powstały także obustronne pobocza z kruszywa. Prace odebrali wójt Mirosław Seweryn oraz radni Rady Gminy w Mircu Sylwester Spadło i Mirosław Niewczas w obecności przedstawiciela wykonawcy oraz inżyniera nadzoru. Podczas spotkania w terenie wskazano usterki, które wykonawca zobowiązał się usunąć w możliwie najkrótszym terminie.

Wykonane w tym roku prace na odcinku 500 metrów to kontynuacja rozpoczętej w zeszłym roku przebudowy drogi. W 2019 roku, także dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego, wyremontowano odcinek drogi o długości 450 metrów.

Powrót do góry