Droga do posesji w Osinach -Majoracie gotowa - Gmina Mirzec

Zakończyła się procedura odbiorowa drogi prowadzącej do posesji w Osinach -Majoracie.

Odcinek drogi gruntowej leżący na terenie gminy Mirów, prowadzący do posesji położonych w Osinach Majoracie został wzmocniony i utwardzony. Prace wykonała firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe z Tychowa Nowego. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem inwestycji sprawowała gmina Mirzec, która poniosła zdecydowaną większość kosztów inwestycji. Koszt całego zadania wyniósł 101 534 złote, a gmina Mirzec przekazała samorządowi gminy Mirów dotację celową na wykonanie inwestycji w wysokości 96 534 złotych.

W związku z tym, że remont drogi doszedł do skutku dzięki współpracy dwóch sąsiednich samorządów Mirca i Mirowa, w odbiorze udział wzięli przedstawiciele obydwu jednostek na czele z wójtem Mirca Mirosławem Sewerynem oraz wójtem Mirowa Arturem Siwiorkiem. Inwestycja została odebrana, a mieszkańcy posesji mogą korzystać z równej, twardej drogi.

Powrót do góry