Fundusz Dróg Samorządowych Archives - Gmina Mirzec

Efekty funkcjonowania Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych były głównym tematem spotkania w gminie Mirzec. Zaprezentowaliśmy przebudowaną drogę gminną Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek oraz nowe bezpieczne przejścia dla pieszych w Osinach i Mircu -Podborkach.

W spotkaniu w terenie udział wzięli poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, przewodniczący …

Trwa remont drogi gminnej w Trębowcu-Krupowie na długości 1171 metrów.

Prace, które prowadzi firma Budromost, są mocno zaawansowane. Pracownicy ułożyli pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej. Trwają roboty przy budowie chodnika dla pieszych i zjazdów na posesje z kostki brukowej. Zakres prac obejmuje także wykonanie utwardzonego pobocza po lewej stronie drogi

W piątek 5 sierpnia postępy prac na budowie …

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ponad półtorakilometrowego odcinka drogi gminnej od Mirca-Poduchowne do Mirca-Korzonka.

Prace prowadzi firma Colas z Palędzia. Harmonogram prac jest mocno napięty, a sama przebudowa ma zakończyć się z końcem grudnia 2021 roku. Zakres prac obejmuje prace przygotowawcze, które zostały już wykonane. Na przebudowywanej długości drogi (1528 metrów) sfrezowana została nawierzchnia bitumiczna oraz …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz, zastępcy skarbnika gminy Mirzec podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Poduchowne – Korzonek II etap”.

Podpisanie umowy nastąpiło w czwartek 6 maja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Zaproszonych samorządowców przywitał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. W spotkaniu uczestniczyli także posłowie na Sejm RP Krzysztof Lipiec …

Gmina Mirzec otrzymała ponad 4 miliony złotych dofinasowania (80%) na przebudowę drogi gminnej Mirzec -Poduchownie – Mirzec- Korzonek etap II z Funduszu Dróg Samorządowych.

Drugi etap przebudowy drogi gminnej Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek znalazł się na liście zatwierdzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 4 130 096 złotych (80 procent kosztów kwalifikowanych), podczas gdy koszt inwestycji szacowany …

Do końca czerwca 2021 roku w Osinach przebudowany zostanie prawie kilometr drogi gminnej. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 330 tysięcy złotych.

Nasz wniosek znalazł się na bardzo wysokim drugim miejscu listy naboru uzupełniającego z Funduszu Dróg Samorządowych. Do dofinansowania w województwie świętokrzyskim zakwalifikowano 18 wniosków, kolejnych 17 z znalazło się na …

Zakończyły się prace przy budowie drogi łączącej Trębowiec – Krupów z drogą wojewódzką 744. Kierowcy mają do dyspozycji ponad 600 metrów asfaltowej jezdni.

W tym roku wykonany został pierwszy etap budowy drogi łączącej Trębowiec – Krupów z drogą wojewódzką 744. Budowa drogi była możliwa dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów …

Powrót do góry