Mirzec, Osiny. Rządowe fundusze wspierają rozwój - Gmina Mirzec

Efekty funkcjonowania Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych były głównym tematem spotkania w gminie Mirzec. Zaprezentowaliśmy przebudowaną drogę gminną Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek oraz nowe bezpieczne przejścia dla pieszych w Osinach i Mircu -Podborkach.

W spotkaniu w terenie udział wzięli poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, radni powiatowi Ryszard Nowak i Dariusz Stachowicz, pracownicy Urzędu Gminy w Mircu sekretarz Anna Piątek i inspektor ds. bezpieczeństwa Andrzej Kutwin oraz Robert Cioroch, właściciel firmy Colas, która budowała drogę Mirzec-Poduchowne- Mirzec Korzonek.

Gości przywitał gospodarz wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wójt podkreślił, że gdyby nie rządowe wsparcie takie inwestycje jak gruntowna przebudowa drogi o długości 1,5 kilometra czy budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w tak małej gminie jak Mirzec byłyby niemożliwe. Wójt Mirosław Seweryn podziękował wszystkim, którzy przychylili się do pozyskania funduszy oraz wykonania inwestycji. Poseł Krzysztof Lipiec podkreślił, że Gmina Mirzec wyjątkowo skutecznie sięga po wszelkie fundusze zewnętrzne i je efektywne wykorzystuje dla poprawy warunków życia mieszkańców. Wojewoda Zbigniew Koniusz dodał, że rządowe fundusze sprawiają, ze Polska staje się piękniejszym i lepszym miejscem do życia. Marszałek Andrzej Bętkowski powiedział, że Gmina Mirzec jest wzorem do naśladowania jeśli chodzi o efekty w wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych. Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś pogratulował samorządowi gminy Mirzec umiejętnej współpracy z innymi samorządami: powiatowym i wojewódzkim. Za pomoc i współpracę samorządów podziękował przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza. Robert Cioroch, przedstawiciel wykonawcy firmy Cioroch podziękował za dobrą współpracę z mirzeckim samorządem podczas wykonywania inwestycji i zaapelował do rządu RP o kolejne programy, dzięki którym firmy budowlane mają prace a mieszkańcy coraz lepsze drogi, kanalizację, budynki użyteczności publicznej oraz inne potrzebne inwestycje.

Przebudowa drogi Mirzec Poduchowne – Mirzec-Korzonek

Gmina Mirzec na przebudowę 1 528 metrów drogi gminnej Mirzec Poduchowne – Mirzec-Korzonek otrzymała dofinasowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji to 3 362 172,52 zł, w tym 2 470 497 zł to środki RFDS, 604 108 zł – środki z funduszu Covid-19, 287 567,52 zł – środki własne gminy Mirzec. Prace budowlane kosztowały 3 299 164,52 zł. Wykonała je firma Colas z Palędzia.

Zakres prac objął prace przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozebranie krawężników, przepustów rurowych, frezowanie nawierzchni). Następnie wykonane zostały roboty ziemne, podbudowa drogi oraz nawierzchnie bitumiczne wiążąca i ścieralna, całościowe odwodnienie drogi wraz z kanalizacją deszczową. Wybudowano przepusty pod zjazdami, skarpy i dna rowów umocniono płytami ażurowymi. Po jednej stronie drogi o szerokości 5 metrów powstał chodnik dla pieszych ze zjazdami na posesje, po drugiej stronie – utwardzone pobocze. W ramach inwestycji wyremontowane zostały dwa skrzyżowania a także wybudowano dwa nowe aktywne przejścia dla pieszych wyposażone w znaki pulsacyjne zasilane solarnie, z biało-czerwonymi pasami wykonanymi w technologii cheomoutwardzalnej.

Przebudowa ponad 1,5 kilometrowego odcinka drogi była kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 roku. Wówczas Przebudowany został odcinek o długości 384 metry od skrzyżowania z drogą wojewódzką 744 do początku miejscowości Mirzec-Poduchowne. Prace kosztowały ponad milion złotych. Fundusze pochodziły z  budżetu gminy.

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Osinach i Mircu-Podborkach

W 2021 roku Gmina Mirzec otrzymała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 180 000 złotych na przebudowę przejść dla pieszych w Osinach w ciągu drogi wojewódzkiej 744 w rejonie skrzyżowania z drogą gminną oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 744 w rejonie skrzyżowania z ulicą Modrzewiową w Mircu-Podborkach.

Wartość inwestycji w Osinach to 157 083,20 zł, w tym 122 400 zł środki RFDS, 8 500 zł środki z funduszu Covid-19, 26 183,20 zł – środki własne gminy Mirzec.

Wartość inwestycji w Mircu-Podborkach to80 088,01 zł, w tym 64 000 zł – środki RFDS i 16 088,01 – środki własne gminy Mirzec.

Przetargi na budowę rozstrzygnięto w zeszłym roku, w 2022 roku natomiast wykonano prace. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Osinach i Mircu-Podborkach zostały wybudowane w ciągu drogi wojewódzkiej dzięki staraniom władz Gminy Mirzec. W obu lokalizacjach powstały bezpieczne przejścia dla pieszych oznaczone biało-czerwonymi pasami z tak zwanymi ”kocimi oczkami”. Na jezdni przed przejściami dla pieszych z obu stron ułożone zostały pasy akustyczne. Przejścia są oświetlone. Na poboczach, w bezpośrednim sąsiedztwie, ustawione są znaki pulsacyjne informujące o przejściu dla pieszych. W odległości 200 metrów od przejścia zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości pokazujące informacje na temat ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h, prędkości jadącego samochodu oraz kwocie mandatu, która grozi za przekroczenie prędkości. Poziom bezpieczeństwa przy przejściach poprawiają także barierki ochronne.

projekty-krajowe

Powrót do góry