Trębowiec – Krupów. Nowa droga już jest gotowa - Gmina Mirzec

Zakończyły się prace przy budowie drogi łączącej Trębowiec – Krupów z drogą wojewódzką 744. Kierowcy mają do dyspozycji ponad 600 metrów asfaltowej jezdni.

W tym roku wykonany został pierwszy etap budowy drogi łączącej Trębowiec – Krupów z drogą wojewódzką 744. Budowa drogi była możliwa dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów etap I”.

Roboty za kwotę 520 052,47 złotego wykonała firma Budromost Starachowice. Nadzór nad budową sprawowała firma Spiinwest ze Skarżyska-Kamiennej za kwotę 2 091 złotych. Na odcinku 633 metrów wykonane zostały prace ziemne wzmacniające grunt pod przyszłą drogę, ułożono warstwy bitumiczną i ścieralną. Powstała jezdnia o szerokości 5 metrów, przepusty pod zjazdami z rur betonowych oraz typu PEHD, obustronne nowe pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 metra oraz rowy umocnione płytami prefabrykowanymi typu „ażur”.

Prace w terenie odebrali przedstawiciele gminy Mirzec: wójt Mirosław Seweryn i kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak, radni Rady Gminy w Mircu: Jan Zawisza, Stanisław Seweryn i Mieczysław Strycharski w obecności przedstawicieli wykonawcy oraz inżyniera nadzoru. Wykonawca zobowiązał się do usunięcia wskazanych podczas odbioru usterek.

Gmina Mirzec przygotowuje się do dokończenia budowy drogi. Obecnie trwają przygotowania do opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów etap II”.

Powrót do góry