Przebudowa drogi w Osinach z dofinansowaniem z FDS - Gmina Mirzec

Do końca czerwca 2021 roku w Osinach przebudowany zostanie prawie kilometr drogi gminnej. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 330 tysięcy złotych.

Nasz wniosek znalazł się na bardzo wysokim drugim miejscu listy naboru uzupełniającego z Funduszu Dróg Samorządowych. Do dofinansowania w województwie świętokrzyskim zakwalifikowano 18 wniosków, kolejnych 17 z znalazło się na liście rezerwowej.

Gmina Mirzec dostanie dofinansowanie do przebudowy 992 metrów gminnej drogi w Osinach na odcinku od Szkoły Podstawowej i Centrum Twórczości Ludowej w Osinach w kierunku lasu (województwa mazowieckiego). Zakładany we wniosku koszt przebudowy drogi to 422 634 złotych. Z własnego budżetu gmina dołoży 84 927 złotych. Projekt zakłada przebudowę drogi o szerokości 5 metrów i budowę 36 zjazdów na posesje z kostki brukowej. Integralną częścią projektu jest odwodnienie drogi na całej długości, odmulenie i umocnienie rowu po stronie południowej na długości 638 metrów prefabrykatami typu ażur oraz budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w sąsiedztwie szkoły. Dodatkowym elementem podnoszącym bezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych będzie ustawienie aktywnych znaków „przejście dla pieszych”, zasilanych panelami fotowoltaicznymi. Jak informuje wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, gmina Mirzec była dobrze przygotowana do aplikowania o środki z dodatkowego naboru FDS. Gmina posiada opracowany przedmiar robót, kosztorys inwestorski, projekt zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne drogi. Zatwierdzony został projekt stałej organizacji ruchu, a w Starostwie Powiatowym w Starachowicach zgłoszony jest zamiar wykonania robót budowlanych.

Powrót do góry