Utwardzenie terenu Archives - Gmina Mirzec

Plac przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance zostanie utwardzony.

W piątek 10 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnika Urszuli Barszcz umowę z projektantem Andrzejem Rybakiem na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Ostrożance.

Powstanie projekt zagospodarowania placu o powierzchni 350 m2. Zaplanowano wykonanie projektu podjazdu z …

Gmina Mirzec wychodząc naprzeciw potrzebom osób korzystających z budynku wielofunkcyjnego „Niwy” w Tychowie Nowym planuje zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku.

Czwartkowe spotkanie (12 maja), w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Mirzec z wójtem Mirosławem Sewerynem oraz kierownictwo i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym, radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło i sołtys Jadwiga Matysek miało na celu …

Gminny teren w Mircu-Podkowalowie coraz bardziej przyjazny mieszkańcom. Kończą się tam prace przy odwodnieniu gruntu.

Przez wiele lat gminna działka, która w przyszłości ma być miejscem spotkań mieszkańców, czekała na zagospodarowanie. W 2019 roku w ramach inicjatywy lokalnej teren został uporządkowany. Usunięto karpiny drzew, teren wyrównano.

W tym roku w ramach funduszu sołeckiego kontynuowane są prace porządkowe …

Utwardzenie terenu gminnego w Mircu-Podkowalowie to kolejne zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał – przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz – umowę na utwardzenie terenu gminnego w Mircu – Podkowalowie z firmą Gadmet Patrycja Drożdżał z Gadki. W ramach prac wykonane zostanie między innymi wzmocnienie dna i …

Powrót do góry