Pięknieje teren gminny w Mircu-Podkowalowie - Gmina Mirzec

Utwardzenie terenu gminnego w Mircu-Podkowalowie to kolejne zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał – przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz – umowę na utwardzenie terenu gminnego w Mircu – Podkowalowie z firmą Gadmet Patrycja Drożdżał z Gadki. W ramach prac wykonane zostanie między innymi wzmocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi na powierzchni 430 metrów kwadratowych. Koszt wykonania prac to 49 011,81 złotych. Prace być zrealizowane do końca listopada 2021r.

Powrót do góry