Przygotowania do zagospodarowania terenu przy budynku „Niwy” w Tychowie Nowym - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec wychodząc naprzeciw potrzebom osób korzystających z budynku wielofunkcyjnego „Niwy” w Tychowie Nowym planuje zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku.

Czwartkowe spotkanie (12 maja), w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Mirzec z wójtem Mirosławem Sewerynem oraz kierownictwo i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym, radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło i sołtys Jadwiga Matysek miało na celu wypracowanie formuły dotyczącej uregulowania kwestii własności gruntu, na którym w przyszłości powstanie parking dla osób korzystających z budynku. Realizacja inwestycji dzięki środkom z budżetu Gminy Mirzec wymaga, aby gmina posiadała prawo do dysponowania gruntem. Strażacy otrzymali informację na temat dwóch rozważanych rozwiązań. Decyzję mają podjąć podczas posiedzenia Zarządu OSP w Tychowie Nowym. Temat ten będzie także omawiany podczas zebrania wiejskiego w Tychowie Nowym we wtorek 17 maja, o godzinie 19.00.

Powrót do góry