świętokrzyska victoria Archives - Gmina Mirzec

Delegacja gminy Mirzec z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem na tle ścianki "Świętokrzyska Victoria".

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał nominację do Świętokrzyskiej Victorii” dla Gminy Mirzec.

„Świętokrzyskie Victorie” zostały rozdane w piątek 23 czerwca w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach po raz piętnasty. Ideą nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i społeczników działających na rzecz swoich środowisk. „Świętokrzyska Victoria” przyznawana jest w trzech kategoriach: samorządności …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał w imieniu mirzeckiego samorządu nominację do XIV edycji Nagrody Marszałka Świętokrzyska Victoria.

Do nagrody Świętokrzyska Victoria w kategorii „Samorządność” nominację otrzymało pięć samorządów z województwa świętokrzyskiego. Gmina Mirzec została nominowana w kategorii „Samorządność” za rozbudowę szkolnych obiektów sportowych, rewitalizację centrum miejscowości, przebudowę dróg. Docenione zostały także: poprawa standardu funkcjonowania gminnej …

Gmina Mirzec znalazła się w gronie pięciu samorządów nominowanych do Nagrody “Świętokrzyska Victoria”, ustanowionej uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Gmina Mirzec została nominowana w kategorii „Samorządność” za rozbudowę szkolnych obiektów sportowych, rewitalizację centrum miejscowości, przebudowę dróg Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość” …

25 czerwca 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach po raz 13. rozdane zostały „Świętokrzyskie Victorie”.

Ideą nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i społeczników działających na rzecz swoich środowisk.

„Świętokrzyska Victoria” przyznawana jest w trzech kategoriach: samorządności, przedsiębiorczości oraz osobowości.

Gmina Mirzec została nominowana w kategorii samorządności jako jedna z pięciu na …

Powrót do góry