Gmina Mirzec z prestiżowym wyróżnieniem - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał w imieniu mirzeckiego samorządu nominację do XIV edycji Nagrody Marszałka Świętokrzyska Victoria.

Do nagrody Świętokrzyska Victoria w kategorii „Samorządność” nominację otrzymało pięć samorządów z województwa świętokrzyskiego. Gmina Mirzec została nominowana w kategorii „Samorządność” za rozbudowę szkolnych obiektów sportowych, rewitalizację centrum miejscowości, przebudowę dróg. Docenione zostały także: poprawa standardu funkcjonowania gminnej służby zdrowia, inwestycje w poprawę bezpieczeństwa i ekologię poprzez modernizację oświetlenia drogowego, rozbudowa kanalizacji, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Warto podkreślić, że zdecydowaną większość inwestycji w gminie Mirzec w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzono z udziałem pieniędzy pozyskanych z różnych źródeł – krajowych oraz Unii Europejskiej.

Gala rozdania nagród odbyła się 26 maja 2022 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Gości przywitali wicemarszałek województwa Renata Janik oraz Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którzy wraz z wicemarszałkiem województwa Markiem Bogusławskim wręczyli nominacje oraz statuetki Świętokrzyskiej Victorii. Wyróżnionym z Brukseli pogratulował marszałek Andrzej Bętkowski. Na żywo gratulacje przekazał senator Krzysztof Słoń.

Wójt gminy Mirosław Seweryn podkreślił, że nominacja do Świętokrzyskiej Victorii jest ogromnym wyróżnieniem dla gminy Mirzec. Sukcesu nie byłoby bez współpracy z radnymi Rady Gminy w Mircu i sołtysami a także organizacjami i stowarzyszeniami, którzy wspierają działania samorządu zmierzające do stałej poprawy standardu życia mieszkańców. Dzięki inwestycjom we wszystkie obszary życia dbając o rozwój infrastruktury komunalnej, bazę szkolną, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, ekologię i ochronę środowiska Mirzec jest przykładem gminy, która dba o zrównoważony rozwój.

Galę nagrody “Świętokrzyska Victoria” uświetnił koncert zatytułowany “Baw mnie! Seweryn Krajewski Symfonicznie” z udziałem solistów oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą Jacka Rogali.

Powrót do góry