Gmina Mirzec z prestiżowym wyróżnieniem - Gmina Mirzec

Delegacja gminy Mirzec z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem na tle ścianki "Świętokrzyska Victoria".

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał nominację do Świętokrzyskiej Victorii” dla Gminy Mirzec.

„Świętokrzyskie Victorie” zostały rozdane w piątek 23 czerwca w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach po raz piętnasty. Ideą nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i społeczników działających na rzecz swoich środowisk. „Świętokrzyska Victoria” przyznawana jest w trzech kategoriach: samorządności, przedsiębiorczości oraz osobowości. Gmina Mirzec została nominowana w kategorii samorządności jako jedna z pięciu na 102 gminy województwa świętokrzyskiego.

Gmina Mirzec została nominowana w kategorii „Samorządność” jako jedna z pięciu na 102 gminy województwa świętokrzyskiego za aktywne pozyskiwanie funduszy na liczne inwestycje służące poprawie życia mieszkańców, między innymi za budowę szkolnych obiektów sportowych, rewitalizację centrum Mirca, stałą poprawę infrastruktury drogowej, dbałość o tradycję i kulturę ludową. Nominację wójtowi gminy Mirzec Mirosławowi Sewerynowi wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Gminę Mirzec na uroczystej gali reprezentowała  delegacja z sekretarz gminy Anną Piątek, kierownikami Referatów Urzędu Gminy , radnymi oraz sołtysami. Galę uświetnił koncert Ryszarda Rynkowskiego.

Zobacz GALERIĘ ZDJĘĆ

Powrót do góry