Świętokrzyska Victoria 2021 - Gmina Mirzec

25 czerwca 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach po raz 13. rozdane zostały „Świętokrzyskie Victorie”.

Ideą nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i społeczników działających na rzecz swoich środowisk.

„Świętokrzyska Victoria” przyznawana jest w trzech kategoriach: samorządności, przedsiębiorczości oraz osobowości.

Gmina Mirzec została nominowana w kategorii samorządności jako jedna z pięciu na 102 gminy województwa świętokrzyskiego między innymi za termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz rozbudowę szkolnej infrastruktury sportowej. Docenione zostały także inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej, poprawa standardu funkcjonowania gminnej służby zdrowia, działania na rzecz seniorów oraz najmłodszych (utworzenie Klubu „Senior+” i Klubu Dziecięcego „Bączek”), inwestycje w poprawę bezpieczeństwa takie jak: wymiana samochodów ratowniczo-gaśniczych na nowe czy budowa bezpiecznych przejść dla pieszych oraz inwestycje w ochronę środowiska (budowa kanalizacji w Małyszynie, Osinach i Ostrożance, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków). Warto podkreślić, że zdecydowaną większość inwestycji w gminie Mirzec w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzono z udziałem pieniędzy pozyskanych z różnych źródeł – krajowych oraz Unii Europejskiej. Ogólne nakłady inwestycyjne w gminie Mirzec w latach 2016 – 2020 wyniosły powyżej 61 milionów.

Nominację wójtowi gminy Mirzec Mirosławowi Sewerynowi wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Gminę Mirzec na uroczystej gali reprezentowała również Anna Piątek – zastępca wójta.

Statuetka „Victorii” powędrowała w tej kategorii w ręce prezydenta Starachowic Marka Materka.

Galę uświetnił koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą Jacka Rogali. Znane filmowe przeboje zaśpiewał Jacek Kotlarski.

Powrót do góry