Gmina Mirzec z nominacją do Świętokrzyskiej Victorii - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec znalazła się w gronie pięciu samorządów nominowanych do Nagrody “Świętokrzyska Victoria”, ustanowionej uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Gmina Mirzec została nominowana w kategorii „Samorządność” za rozbudowę szkolnych obiektów sportowych, rewitalizację centrum miejscowości, przebudowę dróg Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”. W tym roku do biura konkursu wpłynęły 44 zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec maja. Gala nagrody “Świętokrzyska Victoria” odbędzie się 26 maja 2022 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Powrót do góry