bezpieczne przejście dla pieszych Archives - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w Tychowie Starym koło szkoły.

Długo wyczekiwana inwestycja w poprawę bezpieczeństwa w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym stanie się faktem.

We wtorek 12 grudnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn w obecności starosty Piotra Ambroszczyka podpisał umowę z firmą „DAREK“ Dariusz Fijałkowski ze Starachowic na modernizację przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej, co będzie skutkowało wzmocnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Prace mają zostać …

Nowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 744 w Mircu

Bezpieczne przejście zostało wybudowane w miejscu o nasilonym ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 744 pomiędzy dużym parkingiem a kościołem w centrum Mirca.

W środę 8 listopada odbył się odbiór tej ważnej dla bezpieczeństwa inwestycji położonej w pobliżu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 744 z drogą gminną w kierunku Mirca -Poduchowne. Uczestniczyli w nim wójt Mirosław Seweryn, radni …

Nowe bezpieczne przejście dla pieszych w Mircu

Rozpoczęła się budowa nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych w Mircu w ciągu drogi wojewódzkiej 744.

Budowa przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką została uregulowana na mocy porozumienia, które 17 października podpisali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Jerzy Wrona dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Przejście powstaje w pobliżu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 744 z drogą gminną w kierunku …

Rozpoczęła się procedura odbiorowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Mircu-Majoracie w sąsiedztwie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec.

Bezpieczne przejście dla pieszych powstało dzięki rządowemu dofinasowaniu z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Przejście zostało oznaczone światłami pulsacyjnymi oraz tak zwanymi „kocimi oczkami”. Na jezdni przed przejściem namalowano …

W centrum Mirca, w rejonie Biblioteki i Ośrodka Kultury powstanie kolejne bezpieczne przejście dla pieszych.

We wtorek 18 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie modernizacji przejścia da pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej Mirzec-Majorat – Tychów Nowy i drogi wojewódzkiej 744 …

W środę 25 maja odbył się odbiór urządzeń i infrastruktury na dwóch nowych bezpiecznych przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w Osinach i Mircu-Podborkach.

W odbiorze uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem, przedstawiciele dwóch firm, które wykonały prace oraz inspektor nadzoru. Prace zostały odebrane.

W obu lokalizacjach powstały bezpieczne przejścia dla …

Trwają prace przy przebudowie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 744 w Osinach i Mircu-Podborkach.

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych to wynik starań Gminy Mirzec o pozyskanie pieniędzy na poprawę bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy. W 2021 roku gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 180 000 złotych …

Mamy kolejne bezpieczne przejścia dla pieszych w gminie Mirzec – obok Szkoły Podstawowej i Centrum Twórczości Ludowej w Osinach

Dwa wyniesione przejścia dla pieszych z aktywnymi znakami „przejście dla pieszych” zasilanymi panelami fotowoltaicznymi zostały wybudowane w ramach przebudowy drogi gminnej w Osinach na odcinku 992 metrów. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowania koło szkoły, Centrum Twórczości …

Powrót do góry