Kolejne bezpieczne przejście dla pieszych w Mircu - Gmina Mirzec

Rozpoczęła się procedura odbiorowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Mircu-Majoracie w sąsiedztwie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec.

Bezpieczne przejście dla pieszych powstało dzięki rządowemu dofinasowaniu z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Przejście zostało oznaczone światłami pulsacyjnymi oraz tak zwanymi „kocimi oczkami”. Na jezdni przed przejściem namalowano pasy akustyczne. Przejście jest doświetlone lampami LED, będzie monitorowane za pomocą kamery włączonej do systemu monitoringu gminnego. Integralną częścią inwestycji jest radarowy wyświetlacz prędkości ustawiony przy wjeździe do centrum Mirca od strony Tychowa Starego. Kierowcy mogą zobaczyć, z jaką prędkością jadą oraz informację, czy ich jazda jest bezpieczna czy też za przekroczenie limitu prędkości w terenie zabudowanym grozi im mandat. Budowa przejścia dla pieszych kosztowała za 101 219 złotych. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel 100 000 złotych rządowego dofinasowania.

W czwartek 1 grudnia rozpoczęto procedurę odbiorową tej poprawiającej bezpieczeństwo inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, radny Marcin Gwóźdź, przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkiej w Kielcach oraz przedstawiciele firmy Brasit, która wykonała inwestycję.

Przejście w Mircu- Majoracie jest kolejnym bezpiecznym przejściem dla pieszych na terenie gminy Mirzec. W tym roku, staraniem władz gminy Mirzec, dzięki dofinasowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowane zostały przejścia na drodze wojewódzkiej w Osinach i Mircu-Podborkach oraz przejścia w Małyszynie Górnym i Trębowcu na drogach powiatowych. Dwie ostatnie inwestycje w bezpieczeństwo przeprowadził Powiat Starachowicki, a wkład własny poniosła gmina Mirzec.

Razem-bezpieczniej

Powrót do góry