Będzie bezpieczne przejście koło szkoły w Tychowie Starym - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w Tychowie Starym koło szkoły.

Długo wyczekiwana inwestycja w poprawę bezpieczeństwa w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym stanie się faktem.

We wtorek 12 grudnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn w obecności starosty Piotra Ambroszczyka podpisał umowę z firmą „DAREK“ Dariusz Fijałkowski ze Starachowic na modernizację przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej, co będzie skutkowało wzmocnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Prace mają zostać wykonane do 12 maja 2024 roku. W ramach modernizacji planowany jest montaż dwóch aktywnych znaków „przejście dla pieszych” wyposażonych w lampy LED zasilanych z panelu fotowoltaicznego, montaż lamp doświetlających przejście zasilanych turbiną wiatrową i panelem fotowoltaicznym, malowanie biało-czerwonych pasów oraz „kocich oczek”, montaż barierek ochronnych na długości 10 metrów a także montaż kamery monitorującej.

Koszt całości przedsięwzięcia to 262 000 złotych. Prace budowlane będą kosztowały 243 993 złotych. Funkcje inspektora nadzoru pełnić będzie firma Spiinwest Mariusz Pająk ze Skarżyska-Kamiennej za kwotę 1 476 złotych. Wykonanie stałej organizacji ruchu, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zakup i montaż kamery oraz tablicy informacyjnej będą kosztowały 15 098 złotych. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 160 000 złotych. Wkład własny do projektu wynosi po stronie Gminy Mirzec 52 000 oraz 50 000 po stronie Powiatu Starachowickiego.

Powrót do góry