Asystent osoby niepełnosprawnej Archives - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała 215 289 złotych na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na 2024 rok.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Józefem Bryką na finansowanie zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w 2024 roku. Finansowanie pozwoli na kontynuację …

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu resortowego dla jednostek samorządu terytorialnego “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności …

Cztery osoby zostały zatrudnione na stanowiskach asystenta osoby niepełnosprawnej. Będą pomagać w codziennych potrzebach osobom potrzebującym z naszej gminy.

Asystentki osób niepełnosprawnych zostały zatrudniono w ramach realizacji umowy z Województwem Świętokrzyskim na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel w 2023 roku 206 564,28 złotych. Cztery panie będą pomagać w codziennych …

Gmina Mirzec otrzymała finansowanie w kwocie 206 564,28 złotych na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” na 2023 rok.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na finansowanie zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2023 …

Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 971 zł realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności …

Gmina Mirzec otrzymała finansowanie na realizację programu ministerialnego „Asystent osoby niepełnosprawnej” na 2022 rok.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na finansowanie zadania w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2022 roku. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel kwotę 46.050,00 złotych. Finansowanie pozwoli …

Gmina Mirzec otrzymała finasowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

W czwartek wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na finansowanie programu wsparcia niepełnosprawnych „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Gmina Mirzec otrzyma łącznie 30 039 złotych na zatrudnienie do końca 2021 roku …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu ogłasza nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

I. Wymagania niezbędne 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 4. Nieposzlakowana opinia. 5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem. 6. Wykształcenie: dyplom …

Powrót do góry