Dofinansowanie na zatrudnienie asystenta osób niepełnosprawnych - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała finansowanie na realizację programu ministerialnego „Asystent osoby niepełnosprawnej” na 2022 rok.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na finansowanie zadania w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2022 roku. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel kwotę 46.050,00 złotych. Finansowanie pozwoli na kontynuację usług świadczonych przez asystenta osoby niepełnosprawnej w gminie Mirzec.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ten ma przede wszystkim zapewniać poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności.

Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

asystent-osoby-niepelnosprawnej

Powrót do góry