Asystentki osób niepełnosprawnych zaczynają pracę - Gmina Mirzec

Cztery osoby zostały zatrudnione na stanowiskach asystenta osoby niepełnosprawnej. Będą pomagać w codziennych potrzebach osobom potrzebującym z naszej gminy.

Asystentki osób niepełnosprawnych zostały zatrudniono w ramach realizacji umowy z Województwem Świętokrzyskim na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel w 2023 roku 206 564,28 złotych. Cztery panie będą pomagać w codziennych czynnościach ośmiorgu osobom z niepełnosprawnościami z naszej gminy, w tym dwójce osób niepełnoletnich. Objęcia stanowisk pogratulowali paniom wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, sekretarz gminy Anna Piątek oraz pełniąca obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Gunciarz.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zapewnienie poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności a także przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Celem programu jest tworzenie warunków do uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Osoby objęte programem mogą skorzystać z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

asystent-osoby-niepelnosprawnej

Powrót do góry