Gmina Mirzec ze wsparciem dla osób niepełnosprawnych - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała finasowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

W czwartek wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na finansowanie programu wsparcia niepełnosprawnych „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Gmina Mirzec otrzyma łącznie 30 039 złotych na zatrudnienie do końca 2021 roku asystenta osób niepełnosprawnych, opiekującego się dwiema osobami z niepełnosprawnościami.

Fot. Biuro prasowe Wojewody Świętokrzyskiego

Powrót do góry