Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 - Gmina Mirzec

Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 971 zł realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

– zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,

– załatwianiu spraw urzędowych,

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystania z dóbr kultury,

– wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu:

– poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

– ograniczanie skutków niepełnosprawności,

– stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

– przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec  Stary 9, 27-220 Mirzec w godzinach 7.30 -15.30 lub pod numerem 41 27 13 010 .

Więcej informacji na stronie projektu

projekty-krajowe

plakat_fundusz_celowy_420x297

asystent-osoby-niepelnosprawnej

Powrót do góry