ASF Archives - Gmina Mirzec

Komunikat w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

W dniu 26 stycznia 2022 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał Rozporządzenie nr 3/2022 zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zmianie uległa liczba dzików nakazanych do odstrzału sanitarnego …

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, informuje iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30 listopada pod pozycją 3847 zostało opublikowane Rozporządzenie 14/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2021 roku, zmieniające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego …

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, informuje iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 listopada pod pozycją 3766 zostało opublikowane Rozporządzenie 12/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku, zmieniające rozporządzenie 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i buskiego.

Ponadto …

Biorąc pod uwagę fakt, że powiat starachowicki graniczy z powiatem kieleckim, gdzie doszło do wykrycia ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania- ASF oraz objęcia powiatu buskiego ograniczeniami, Państwowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w ślad za pismem Świętokrzyskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 października 2021r …

14 października 2021r. zostało stwierdzone pierwsze ognisko ASF-u świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

Jest to pierwsze ognisko, w którym utrzymywano świnie w pełnym cyklu produkcyjnym. Ognisko zostało stwierdzone w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Czarzyzna w gminie Łubnice, powiat staszowski.

Choroba nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, jednakże kraj, w którym występuje ASF, narażony jest na …

Afrykański pomór świń. Gmina Mirzec w części w strefie czerwonej

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) o 2020/1330 z dnia 24 września 2020r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich oraz w związku ze stwierdzeniem afrykańskiego pomoru świń w …

Powrót do góry