Sanitarny odstrzał dzików w związku z ASF - Gmina Mirzec

Komunikat w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

W dniu 26 stycznia 2022 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał Rozporządzenie nr 3/2022 zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zmianie uległa liczba dzików nakazanych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich.   Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii m.in. w Skarżysku Kamiennej i Starachowicach oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich wskazanych w §1 zmienianego rozporządzenia.

Rozporzadzenie_Nr_2

Rozporzadzenie_Nr_3

Powrót do góry