ASF na terenie województwa świętokrzyskiego. Obowiązkowy plan bezpieczeństwa biologicznego - Gmina Mirzec

14 października 2021r. zostało stwierdzone pierwsze ognisko ASF-u świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

Jest to pierwsze ognisko, w którym utrzymywano świnie w pełnym cyklu produkcyjnym. Ognisko zostało stwierdzone w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Czarzyzna w gminie Łubnice, powiat staszowski.

Choroba nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, jednakże kraj, w którym występuje ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania ASF zwany RWK 2021/605, w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego przekazujemy hodowcom świń następujące dokumenty:

1. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa.

1.-Plan-dla-gospodarstwa-DO-300-sztuk-średniorocznie-RWK2021-605

2. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.

2.-Plan-dla-gospodarstwa-POWYŻEJ-300-sztuk-średniorocznie-RWK2021-605

3.Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

3.-Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605

4. Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego.

4.-Informacja-Głównego-lekarza-Weterynnarii

Wszystkie gospodarstwa znajdujące się w strefie objętej ograniczeniami I, II, III (w tym gmina Mirzec), nie spełniające wymagań bioasekuracji zawartych w załączonych wytycznych oraz nie posiadające zatwierdzonego przez lekarza weterynarii planu bezpieczeństwa biologicznego od 1 listopada br. nie będą mogły przemieszczać świń poza obszary objęte ograniczeniami, na których są hodowane.

Powrót do góry