Afrykański pomór świń Archives - Gmina Mirzec

W związku z wystąpieniem przypadku afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie trzody chlewnej w Pakosławiu w gminie Iłża zmienił się zasięg stref ochronnych ASF.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje o potwierdzeniu w odnalezionych zwłokach padłych dzików obecności wirusa ASF i tym samym wystąpieniu ogniska ASF u dzików w okolicach miejscowości Pakosław, gmina Iłża. Odnalezione zwłoki znajdują …

W związku z wystąpieniem przypadku afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie trzody chlewnej w Pakosławiu w gminie Iłża zmienił się zasięg stref ochronnych ASF.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2023/ 1590 z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniającym załączniki I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/ 594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń: nastąpiła w związku …

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje o stwierdzonym przypadku wystąpienia zakaźnej choroby ASF w Pakosławiu w gminie Iłża.

Do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach należy zgłaszać każdy przypadek znalezienia zwłok dzików oraz nagłych upadków w hodowli świń.

Dalsze postępowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii uzależnione będzie od wyznaczenia nowych stref przez Komisję Europejską oraz Rozporządzenie Powiatowego lekarza Weterynarii w …

Gmina Mirzec pozostaje w niebieskiej strefie ochrony przez Afrykańskim Pomorem Świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2023/685 z dnia 27 marca 2023 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, nastąpiła zmiana zasięgów poszczególnych stref na terenie powiatu starachowickiego.

Obszar objęty …

Gmina Mirzec informuje, że w Dzienniku Ustaw z 20 marca 2023 poz.517 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 marca 2023r w sprawie wprowadzenia w 2023 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wcześnie wykrycie zakażeń  wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz …

Komunikat w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

W dniu 26 stycznia 2022 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał Rozporządzenie nr 3/2022 zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zmianie uległa liczba dzików nakazanych do odstrzału sanitarnego …

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, informuje iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30 listopada pod pozycją 3847 zostało opublikowane Rozporządzenie 14/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2021 roku, zmieniające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego …

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, informuje iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 listopada pod pozycją 3766 zostało opublikowane Rozporządzenie 12/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku, zmieniające rozporządzenie 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i buskiego.

Ponadto …

Biorąc pod uwagę fakt, że powiat starachowicki graniczy z powiatem kieleckim, gdzie doszło do wykrycia ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania- ASF oraz objęcia powiatu buskiego ograniczeniami, Państwowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w ślad za pismem Świętokrzyskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 października 2021r …

14 października 2021r. zostało stwierdzone pierwsze ognisko ASF-u świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

Jest to pierwsze ognisko, w którym utrzymywano świnie w pełnym cyklu produkcyjnym. Ognisko zostało stwierdzone w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Czarzyzna w gminie Łubnice, powiat staszowski.

Choroba nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, jednakże kraj, w którym występuje ASF, narażony jest na …

Powrót do góry