ASF w powiecie kieleckim. Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego - Gmina Mirzec

Biorąc pod uwagę fakt, że powiat starachowicki graniczy z powiatem kieleckim, gdzie doszło do wykrycia ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania- ASF oraz objęcia powiatu buskiego ograniczeniami, Państwowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w ślad za pismem Świętokrzyskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 października 2021r. pod pozycją 3439 zostało opublikowane Rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i buskiego.

Rozporządzenie-woj.-świętokrzyskego

Powrót do góry