Wkrótce ruszy remont drogi w Trębowcu-Krupowie - Gmina Mirzec

Za pół roku mieszkańcy Trębowca-Krupowa będą mogli korzystać ze świeżo wyremontowanej drogi przez wieś.

W czwartek 21 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę na wykonanie remontu drogi gminnej w Trębowcu-Krupowie przez wieś. Wykonawcą inwestycji będzie firma Budromost Starachowice, reprezentowana przez prezesa Dominika Podsiadło i wiceprezesa Grzegorza Adamusa.

Wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości 1171 metrów. Zakres prac do wykonania to frezowanie istniejącej nawierzchni z nadaniem jej lewostronnego spadku, wykonanie konstrukcji drogi o szerokości 5 metrów, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej, wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 1,5 metra po prawej stronie drogi, utwardzenie kruszywem poboczy po lewej stronie drogi oraz wykonanie zjazdów z kostki na posesje.

Prace mają zakończyć się do 21 października 2022 roku. Koszt ich wykonania to 1 726 920 złotych. Remont wykonywany jest przy znacznym dofinasowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.135.718 złotych.

Także w czwartek 21 kwietnia podpisana została umowa z Mariuszem Mroczkiem, prezesem firmy MM Construction ze Stoków Dużych koło Ćmielowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Firma wykona usługę za 4 900 złotych.

Powrót do góry