Budowa drogi Archives - Gmina Mirzec

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu drogi w Ostrożance pod lasem

Bez uwag przyjęty został projekt budowy prawie kilometrowego odcinka drogi pod lasem w Ostrożance.

W drugim spotkaniu konsultacyjnym poświęconym koncepcji budowy drogi od skrzyżowania w Ostrożance pod lasem w kierunku zachodnim uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta zastępca kierownika Referatu Inwestycji, projektantka Justyna Rybak, radny …

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu drogi od Mirca-Czerwonej do Tychowa Nowego odbyło się w Urzędzie Gminy w Mircu.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, właściciele działek przyległych do drogi prowadzącej od Mirca-Czerwonej w kierunku Tychowa Nowego a także przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem, projektant Justyna Rybak, przedstawiciel Nadleśnictwa Starachowice, radni Rady Gminy w …

Za pół roku mieszkańcy Trębowca-Krupowa będą mogli korzystać ze świeżo wyremontowanej drogi przez wieś.

W czwartek 21 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę na wykonanie remontu drogi gminnej w Trębowcu-Krupowie przez wieś. Wykonawcą inwestycji będzie firma Budromost Starachowice, reprezentowana przez prezesa Dominika Podsiadło i wiceprezesa Grzegorza Adamusa.

Wyremontowany …

Dobra wiadomość dla mieszkańców Trębowca i Mirca-Poddąbrowy. Mamy pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty i przebudowy trzech dróg w tych miejscowościach.

Na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg znalazły się trzy drogi w gminie Mirzec.

Dofinasowanie w wysokości 515.544 złote otrzymaliśmy na II etap przebudowy drogi gminnej Trębowiec-Krupów do drogi wojewódzkiej …

Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska-Kamiennej zajmie się wykonaniem nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn umowę na wykonanie prac z właścicielem firmy Włodzimierzem Olszewskim. Firma ma wykonać nawierzchnię bitumiczną (wiążącą i ścieralną) na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego o długości 270,5 …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z przedstawicielami firmy Drogmar z Ostrowca Świętokrzyskiego na przebudowę 992 metrów gminnej drogi w Osinach.

Umowa została podpisana w środę 16 grudnia 2020 roku i tego samego dnia przekazano plac budowy. Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania przy Centrum Twórczości Ludowej i Szkole Podstawowej w Osinach w …

Powrót do góry