Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Archives - Gmina Mirzec

Wyremontowana droga w Mircu-Majoracie III

Zakończyły się prace przy remoncie 1330 metrów drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 744 przez Mirzec-Majorat III.

W piątek 15 grudnia odbył się odbiór drogi. Uczestniczyli w nim pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu, przedstawiciele firmy Drogomex, która wykonała inwestycję oraz inspektor nadzoru.

Pracownicy firmy Drogomex przeprowadzili remont nawierzchni i podbudowy drogi wraz z poboczami, odtworzyli rów …

Droga Trębowiec Duży - Trębowiec Mały, skrzyżowanie

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Mirzec. Do dofinasowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2024 na trzy drogi w gminie Mirzec otrzymaliśmy 7 569 742 złote.

Do dofinansowania zakwalifikowano remont dwóch dróg gminnych oraz przebudowę drogi powiatowej w Gadce.

Gmina Mirzec otrzymała dofinasowanie na remont drogi gminnej Mirzec-Podborki – Mirzec-Czerwona- Trębowiec Mały – Trębowiec Duży (I etap) w …

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Mirzec. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy 5 275 989 złotych na inwestycje drogowe.

Dofinansowanie otwiera drogę do przeprowadzenia inwestycji na dwóch drogach gminnych w Mircu-Majorcie oraz od Trębowca Małego do drogi wojewódzkiej 744 oraz na drodze powiatowej prowadzącej przez Mirzec-Malcówki.

Na remont drogi gminnej o długości 388 metrów od Trębowca Małego do drogi …

W trakcie remontu jest droga gminna w Trębowcu-Krupowie przez wieś.

W zeszłym tygodniu plac budowy wizytowali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Ryszard Nowak, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu.

Pracownicy firmy Budromost sfrezowali starą nawierzchnię bitumiczną nadając jej lewostronny spadek. Powstaje konstrukcja drogi o szerokości 5 metrów, na której zostaną ułożone warstwy bitumiczne wiążąca i …

Za pół roku mieszkańcy Trębowca-Krupowa będą mogli korzystać ze świeżo wyremontowanej drogi przez wieś.

W czwartek 21 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę na wykonanie remontu drogi gminnej w Trębowcu-Krupowie przez wieś. Wykonawcą inwestycji będzie firma Budromost Starachowice, reprezentowana przez prezesa Dominika Podsiadło i wiceprezesa Grzegorza Adamusa.

Wyremontowany …

Briefing prasowy zorganizowany przez posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca odbył się w piątek 25 marca w Mircu.

Tematem było podsumowanie dotyczące środków pozyskanych przez samorządy powiatu starachowickiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wojewoda Zbigniew Koniusz podkreślił, że powiat starachowicki otrzymał jedną trzecią środków przeznaczonych w ramach programu na województwo świętokrzyskie.

Za wsparcie otrzymane w ramach Rządowego …

Otrzymaliśmy potężny zastrzyk finansowy na remonty i przebudowy trzech dróg w gminie Mirzec z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dzięki dofinansowaniom przebudowane lub wyremontowane zostaną: droga w Trębowcu-Krupowie przez wieś, łącznik pomiędzy Trębowcem – Krupowem i drogą wojewódzką 744 oraz droga przez wieś w Mircu -Poddąbrowie etap II.

Umowę na dofinasowanie do pierwszej z tych inwestycji we wtorek …

Dobra wiadomość dla mieszkańców Trębowca i Mirca-Poddąbrowy. Mamy pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty i przebudowy trzech dróg w tych miejscowościach.

Na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg znalazły się trzy drogi w gminie Mirzec.

Dofinasowanie w wysokości 515.544 złote otrzymaliśmy na II etap przebudowy drogi gminnej Trębowiec-Krupów do drogi wojewódzkiej …

W 2022 roku przebudowane zostaną przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką 744 w Osinach oraz Mircu Podborkach.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie Urszuli Barszcz – zastępcy skarbnika Gminy Mirzec umowy z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinasowanie przebudowy przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowane zostaną dwa …

Powrót do góry