Unijne pieniądze na rewitalizację Mirca - Gmina Mirzec

Mamy ponad 4 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rewitalizację Mirca.

W czwartek 27 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z Andrzejem Bętkowskim Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz Markiem Jońcą członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu Zintegrowanej rewitalizacji centrum Mirca  w wysokości 4 145 406 złotych. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Prace przy realizacji projektu już się rozpoczęły. Prowadzi je Firma Usługowa Freedom Hubert Olejarz ze Skarżyska-Kamiennej. Termin wykonania prac to koniec września 2023 roku. Zakres prac to między innymi:

– budowa zbiornika wodnego, stawu kąpielowego, plaży, wiaty grillowej, budynku kawiarniano- edukcyjnego, infrastruktury drogowo – parkingowej, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia i monitoringu, obiektów małej architektury, oaz zieleni,

– rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-magazynowego i budowa toalety publicznej przy bibliotece,

– budowa ścieżki zdrowia przy budynku ośrodka zdrowia w Mircu,

– budowa wiat handlowych, skwerów, witacza, miejsca obsługi rowerzystów,

– rozbudowa monitoringu wizyjnego w Mircu,

– rozbudowa przedszkola o salę wielofunkcyjną,

– budowa chodnika wzdłuż drogi 744,

– renowacja terenu wokół pomnika ofiar II Wojny Światowej,

– przebudowa drogi do dworku modrzewiowego.

Powrót do góry