Umowa rewitalizacja Archives - Gmina Mirzec

Mamy ponad 4 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rewitalizację Mirca.

W czwartek 27 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z Andrzejem Bętkowskim Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz Markiem Jońcą członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu Zintegrowanej rewitalizacji centrum Mirca  w wysokości 4 145 406 …

Rewitalizacja Mirca wchodzi w najważniejszą, decydującą fazę. Wartość prac budowlanych to blisko 20 milionów złotych finansowanych w 95% ze środków pozyskanych spoza budżetu gminy Mirzec. Wkład własny gminy do tych prac to tylko kwota około 900 tysięcy złotych. Po wielu miesiącach przygotowań, zabiegania o finansowanie z różnych źródeł, kompletowania dokumentacji, uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń …

Powrót do góry