remont drogi Archives - Gmina Mirzec

Odbiór łącznika Mirzec-Poddąbrowa z udziałem przedstawicieli inwestora, władz gminy i wykonawcy

Niezbyt długi, ale ważny odcinek powiatowej drogi został oddany do użytku po remoncie.

Pracownicy firmy Budromost wyremontowali 240 metrów drogi łączącej Mirzec-Poddąbrowę z ulicą Mariana Langiewicza. Powstała asfaltowa nawierzchnia drogi, pobocza, odwodnienie drogi oraz zjazdy na posesje. W poniedziałek 18 grudnia prace zostały odebrane w obecności wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, starosty Piotra Ambroszczyka, wicestarosty Dariusza …

Trwa remont drogi gminnej w Trębowcu-Krupowie na długości 1171 metrów.

Prace, które prowadzi firma Budromost, są mocno zaawansowane. Pracownicy ułożyli pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej. Trwają roboty przy budowie chodnika dla pieszych i zjazdów na posesje z kostki brukowej. Zakres prac obejmuje także wykonanie utwardzonego pobocza po lewej stronie drogi

W piątek 5 sierpnia postępy prac na budowie …

Ruszyły prace przy remoncie drogi dojazdowej prowadzącej między innymi do posesji w Osinach-Majoracie.

Ta potrzebna mieszkańcom Osin-Majoratu inwestycja mogła dojść do skutku dzięki współpracy dwóch sąsiednich samorządów: Gminy Mirzec i Gminy Mirów. Droga, którą do swoich posesji dojeżdżają mieszkańcy Osin-Majoratu znajduje się na terenie gminy Mirów. Inwestycję może przeprowadzić samorząd, który jest właścicielem terenu, czyli gmina …

Trwa remont drogi gminnej o długości 1171 metrów w Trębowcu-Krupowie przez wieś.

Prace, które prowadzą pracownicy firmy Budromost, są już mocno zaawansowane. W środę 6 lipca odbył się ich częściowy odbiór. Uczestniczyli w im przedstawiciele wykonawcy, inżynier nadzoru, pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem oraz radny i sołtys z Trębowca Stanisław Seweryn.

Wykonane zostały …

Trwają prace przy remoncie 710-metrowego odcinka drogi powiatowej w Mircu-Poddąbrowie.

We wtorek 5 lipca odbył się odbiór częściowy wykonanych prac. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminy Mirzec z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem, przedstawiciele inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, wykonawcy firmy Budromost, radny Marian Stompor i inżynier nadzoru.

Pracownicy firmy Budromost wykonali prace konstrukcyjne, położona została pierwsza warstwa …

W trakcie remontu jest droga gminna w Trębowcu-Krupowie przez wieś.

W zeszłym tygodniu plac budowy wizytowali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Ryszard Nowak, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu.

Pracownicy firmy Budromost sfrezowali starą nawierzchnię bitumiczną nadając jej lewostronny spadek. Powstaje konstrukcja drogi o szerokości 5 metrów, na której zostaną ułożone warstwy bitumiczne wiążąca i …

Do końca maja wyremontowany ma zostać odcinek o długości 310 metrów.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z właścicielem firmy Best-Kop z Jagodnego na remont drogi gminnej Ostrożanka pod lasem o długości 310 metrów. Koszt wykonania prac to 53 248,55 złotych. W ramach prac przewidziane jest wykonanie robót ziemnych …

Powrót do góry