Będzie remont drogi w Ostrożance pod lasem - Gmina Mirzec

Do końca maja wyremontowany ma zostać odcinek o długości 310 metrów.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z właścicielem firmy Best-Kop z Jagodnego na remont drogi gminnej Ostrożanka pod lasem o długości 310 metrów. Koszt wykonania prac to 53 248,55 złotych. W ramach prac przewidziane jest wykonanie robót ziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi a następnie podbudowy i nawierzchni z kruszywa. Z kruszywa wykonane zostaną także pobocza drogi. Zakończenie prac planowane jest na 31 maja 2022 roku.

Powrót do góry