Droga Ostrożanka Archives - Gmina Mirzec

Do końca maja wyremontowany ma zostać odcinek o długości 310 metrów.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z właścicielem firmy Best-Kop z Jagodnego na remont drogi gminnej Ostrożanka pod lasem o długości 310 metrów. Koszt wykonania prac to 53 248,55 złotych. W ramach prac przewidziane jest wykonanie robót ziemnych …

W Ostrożance wyremontowany został odcinek drogi gruntowej.

Pracownicy firmy Kazimierz Niewczas – Transport Ciężarowy, Usługi Sprzętowe usunęli warstwę gleby na powierzchni 180 metrów kwadratowych, wyprofilowali i zagęścili podłoże, wykonali warstwę osączającą, a następnie podbudowę i nawierzchnię z kruszywa. Odbiór 120-metrowego odcinka drogi odbył się 22 grudnia. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu …

Powrót do góry