Ostrożanka. Odcinek drogi po remoncie - Gmina Mirzec

W Ostrożance wyremontowany został odcinek drogi gruntowej.

Pracownicy firmy Kazimierz Niewczas – Transport Ciężarowy, Usługi Sprzętowe usunęli warstwę gleby na powierzchni 180 metrów kwadratowych, wyprofilowali i zagęścili podłoże, wykonali warstwę osączającą, a następnie podbudowę i nawierzchnię z kruszywa. Odbiór 120-metrowego odcinka drogi odbył się 22 grudnia. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Mircu Ryszard Nowak oraz Kazimierz Niewczas – właściciel firmy, która remontowała drogę. Prace przeprowadzone ze środków budżetu gminy Mirzec (kwota 7 868 zł) oraz funduszu sołeckiego (5 900 zł) kosztowały 13 768 złotych.

Powrót do góry