OSP Tychów Nowy Archives - Gmina Mirzec

We wtorek 12 września na placu przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim odbyło się uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych dla świętokrzyskich strażaków. 

W uroczyści wręczenia aktów przekazania dla świętokrzyskich strażaków uczestniczył wojewoda Zbigniew Koniusz, zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek, świętokrzyscy parlamentarzyści i samorządowcy.

Akt przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego odebrała delegacja Ochotniczej Straży …

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym wkrótce otrzymają nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Umowa dotycząca zakupu samochodu została podpisana w czwartek 14 lipca w gabinecie wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna w obecności Ryszarda Nowaka, kierownika Referatu Inwestycji oraz Andrzeja Kutwina, inspektora ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy w Mircu. Umowę podpisali Henryk …

Zakup nowego samochodu pożarniczego będzie priorytetem działań na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym w 2022 roku.

Zebranie podsumowujące działalność OSP Tychów Nowy odbyło się w sobotę 26 lutego w Klubie Wiejskim „Niwy” w Tychowie Nowym. Spotkanie poprowadził Henryk Niewczas, prezes OSP w Tychowie Nowym. Gośćmi zebrania byli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady …

Powrót do góry