Nowy samochód dla OSP Tychów Nowy - Gmina Mirzec

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym wkrótce otrzymają nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Umowa dotycząca zakupu samochodu została podpisana w czwartek 14 lipca w gabinecie wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna w obecności Ryszarda Nowaka, kierownika Referatu Inwestycji oraz Andrzeja Kutwina, inspektora ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy w Mircu. Umowę podpisali Henryk Niewczas prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym oraz Ilona Olszewska pełnomocnik firmy Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z Kielc.

Strażacy z Tychowa Nowego otrzymają średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault z napędem 4 x4, wyposażony w silnik o mocy 280 KM, spełniający normę czystości spalin Euro 6. Pojazd będzie wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 litrów, autopompę dwuzakresową o wydajności 2500 l/min. Na dachu zostanie zainstalowany elektropneumatyczny maszt sterowany pilotem, działko wodno-pianowe, na masce z przodu system dodatkowych halogenów doświetlających pole pracy.

Samochód będzie kosztował 879 942 złote. Pojazd został zakupiony przy znacznym udziale środków z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 400 000 złotych. 30 000 złotych na ten cel przekazuje Urząd Marszałkowski w Kielcach. 350 000 złotych to dotacja gminy Mirzec. Pozostała kwota pochodzi od innych podmiotów. Firma ma dostarczyć wóz w ciągu miesiąca.

Powrót do góry