Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym - Gmina Mirzec

We wtorek 12 września na placu przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim odbyło się uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych dla świętokrzyskich strażaków. 

W uroczyści wręczenia aktów przekazania dla świętokrzyskich strażaków uczestniczył wojewoda Zbigniew Koniusz, zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek, świętokrzyscy parlamentarzyści i samorządowcy.

Akt przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego odebrała delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym wraz z wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem.

Nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy został zakupiony przy znacznym udziale środków z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (400 000 złotych) oraz Gminy Mirzec (350 000 złotych), 73 299,17 złotych na ten cel przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, kolejne 30 000 złotych – Urząd Marszałkowski w Kielcach. Pozostała kwota (26 642,83 złote) to wkład własny OSP Tychów Nowy.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy firmy Renault kosztował łącznie 879 942 złotych i dostarczyła go firma Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z Kielc. Pojazd posiada napęd 4 x4 oraz jest wyposażony w silnik o mocy 280 KM, spełniający normę czystości spalin Euro 6, wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 litrów, autopompę dwuzakresową o wydajności 2500 l/min. Na dachu zainstalowano elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany pilotem, działko wodno-pianowe, na masce z przodu system dodatkowych halogenów doświetlających pole pracy. Zakup nowego samochodu wzmocni działania prewencyjne w szeroko rozumianym bezpieczeństwie przeciwpożarowym na terenie sołectwa Tychów Nowy oraz gminy Mirzec.

Więcej zdjęć w mediach społecznościowych Urzędu Gminy w Mircu

Powrót do góry