Małyszyn Archives - Gmina Mirzec

Kontener z odpadami remontowo-budowlanymi

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary, że dnia 30 kwietnia 2024 roku na placu przy boisku w Ostrożance (za remizą OSP Ostrożanka), przy Szkole Podstawowej w Małyszynie  oraz na placu przy remizie OSP w Tychowie Starym od godz. 1000do 1800  wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady …

Sportowe emocje oraz wiele atrakcji dla najmłodszych – tak wyglądał piknik z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w środę 7 czerwca przed Szkołą Podstawową w Małyszynie.

Piknik zorganizowali i przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Mirzec” wraz z pracownikami Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec. Organizatorzy zapewnili uczestnikom zabawy wiele atrakcji. Przed szkołą zaparkował Zaczarowany …

Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska-Kamiennej zajmie się wykonaniem nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn umowę na wykonanie prac z właścicielem firmy Włodzimierzem Olszewskim. Firma ma wykonać nawierzchnię bitumiczną (wiążącą i ścieralną) na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego o długości 270,5 …

Modrzewiowy krzyż odnowiony został w 110. rocznicę wzniesienia go na skrzyżowaniu drogi biegnącej przez Małyszyn Dolny z drogą prowadzącą do Lipia, skąd pochodził jego fundator Piotr Sokół. Symbol Pańskiej Męki ma dla lokalnej społeczności  wielką wartość kulturową. Jest jednym z najstarszych w naszej gminie. Od kilkudziesięciu lat coraz bardziej pochylał się nad biegnącą obok drogą …

Powrót do góry