Nowe życie 111-latka - Gmina Mirzec

Modrzewiowy krzyż odnowiony został w 110. rocznicę wzniesienia go na skrzyżowaniu drogi biegnącej przez Małyszyn Dolny z drogą prowadzącą do Lipia, skąd pochodził jego fundator Piotr Sokół. Symbol Pańskiej Męki ma dla lokalnej społeczności  wielką wartość kulturową. Jest jednym z najstarszych w naszej gminie. Od kilkudziesięciu lat coraz bardziej pochylał się nad biegnącą obok drogą. Od upadku i całkowitej rujnacji uratowali go mieszkańcy wsi, którym z pomocą pospieszyły władze gminy z wójtem Mirosławem Sewerynem osobiście zaangażowanym w prace konserwatorskie i były radny Radosław Koniarz z Mirca. Profesjonalną renowację krzyża przeprowadził Marcin Różycki z Wierzbicy. Środki na ten cel wyasygnowała gmina Mirzec oraz darczyńcy z Małyszyna.

Wspaniale odnowiony krzyż stanął na betonowym cokole posadowionym w cieniu starych bzów, skąd strzeże małyszynian od ponad wieku. Zawisły na nim, oprócz starej figury Chrystusa, narzędzia Męki Pańskiej i zrekonstruowana w doskonały sposób na dębowej desce inskrypcja z pionowej belki krzyża. Pierwotny napis w znacznym stopniu zatarł czas, ale udało się go odczytać i powtórnie zapisać podobną czcionką i z zachowaniem pierwotnej ortografii.

W sobotni wieczór zgromadzili się u stóp krzyża mieszkańcy Małyszyna ze swoją sołtys Iwoną Stępień. Byli wśród nich ludzie zaangażowani w restaurację lokalnego zabytku. Władze gminy reprezentowała wicewójt Anna Piątek.

Z chwilą przybycia pod krzyż proboszcza Parafii Matki Bożej Różańcowej w Jasieńcu Iłżeckim księdza Edwarda Mosioła i pierwszego w jej 70-letniej historii miejscowego kapłana księdza Dominika Idziaka z Małyszyna rozpoczęły się trwające kilka kwadransów modlitwy. Ich ukoronowaniem było poświęcenie zrekonstruowanego i odnowionego krzyża przez księdza Dominika.

Po części oficjalnej panie z KGW Małyska Dolina odśpiewały przygotowaną specjalnie na tę okazję piosenkę autorstwa Marii Rokity na część gospodarza parafii ks. Mosioła i księdza Idziaka, po czym zaprosiły przybyłych na uroczystość na smakowity poczęstunek powstały w kuchniach miejscowych gospodyń.

Powrót do góry