Parking przy szkole w Małyszynie gotowy - Gmina Mirzec

W poniedziałek 19 grudnia odbył się odbiór inwestycji wykonanej w ramach funduszu sołeckiego.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Mircu Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji oraz jego zastępca Sławomir Płaneta, radna Agnieszka Idzik-Napiórkowska, dyrektor szkoły Katarzyna Rychlik, sołtys Iwona stępień, przewodnicząca rady sołeckiej Justyna Kwapień, przedstawiciele wykonawcy oraz inżynier nadzoru. Prace zostały odebrane z uwzględnieniem uzupełniania ich wiosną, kiedy zostaną wyrównane miejsca przeznaczane na trawniki oraz posiana trawa.

Na placu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie powstał parking z sześcioma miejscami parkingowymi i systemem odwodnienia, drogą dojazdową i chodnikiem prowadzącym do miejsc parkingowych a także altana śmietnikowa i altana na rowery. W ramach inwestycji wybudowany został także ciąg pieszy prowadzący do doposażonego w tym roku placu zabaw. Koszt inwestycji przeprowadzonej w ramach funduszu sołeckiego to 220 995 złotych.

Powrót do góry