Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek. Wre praca na drodze - Gmina Mirzec

Trwają intensywne pace przy budowie drugiego etapu drogi gminnej Mirzec-Poduchowne –Mirzec-Korzonek.

W poniedziałek 22 listopada odbył się pierwszy odbiór częściowy wykonanych prac. W roboczym spotkaniu na placu budowy uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak i jego zastępca Sławomir Płaneta, radny Marcin Gwóźdź, Rafał Markiewicz kierownik budowy firmy Colas, która buduje drogę oraz Mariusz Pająk inspektor nadzoru.

Pracownicy firmy Colas wykonali część prac ziemnych. Usunięta została stara warstwa bitumiczna jezdni, trwa budowa kanału technologicznego przy drodze oraz stabilizacja i mechaniczne zagęszczanie podłoża pod nową jezdnię i chodnik dla pieszych. Rozpoczęły się prace przy układaniu krawężników. Kolejne etapy prac to wykonanie nawierzchni bitumicznych wiążącej i ścieralnej na 1528 metrach, kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Wybudowane będą przepusty pod zjazdami, skarpy i dna rowów zostaną umocnione płytami ażurowymi. Prace mają zakończyć się z końcem grudnia 2021 roku. Po przebudowie droga będzie mieć 5 metrów szerokości, utwardzone pobocze, chodnik dla pieszych oraz dwa aktywne przejścia dla pieszych wyposażone w znaki pulsacyjne zasilane solarnie.

Wartość prac to 3 074 345 złotych, przy czym 80 procent kosztów kwalifikowalnych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

projekty-krajowe

Powrót do góry