Mirzec-Korzonek Archives - Gmina Mirzec

Konsultacje w sprawie rozbudowy drogi Mirzec-Podkowalów - Mirzec - Korzonek

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi od Mirca-Podkowalowa przez Mirzec-Korzonek do drogi Mirzec – Gadka.

W kolejnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowywanego projektu rozbudowy drogi uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu inwestycji Ryszard Nowak, radni Marcin Gwóźdź i Piotr Kruk, projektant Andrzej Rybak oraz zainwestowani inwestycją mieszkańcy, którzy przekazali swoje sugestie projektantowi …

Trwają intensywne pace przy budowie drugiego etapu drogi gminnej Mirzec-Poduchowne –Mirzec-Korzonek.

W poniedziałek 22 listopada odbył się pierwszy odbiór częściowy wykonanych prac. W roboczym spotkaniu na placu budowy uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak i jego zastępca Sławomir Płaneta, radny Marcin Gwóźdź, Rafał Markiewicz kierownik budowy firmy Colas, która buduje drogę …

Przebudową ponadpółtorakilometrowego odcinka drogi gminnej od Mirca-Poduchownego do Mirca-Korzonka zajmie się firma “Colas” z Palędzia.

We wtorek 30 sierpnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Urszuli Barszcza podpisał umowę z przedstawicielem firmy “Colas” z Palędzia.

Wartość umowy to 3 074 345,55 zł. Zakres prac obejmie prace przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozebranie krawężników, przepustów rurowych, frezowanie nawierzchni) …

Gmina Mirzec otrzymała ponad 4 miliony złotych dofinasowania (80%) na przebudowę drogi gminnej Mirzec -Poduchownie – Mirzec- Korzonek etap II z Funduszu Dróg Samorządowych.

Drugi etap przebudowy drogi gminnej Mirzec-Poduchowne – Mirzec-Korzonek znalazł się na liście zatwierdzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 4 130 096 złotych (80 procent kosztów kwalifikowanych), podczas gdy koszt inwestycji szacowany …

Powrót do góry